Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

ΠΑΛΙΑ μας τέχνη κόσκινο!
Από την εφημερίδα «Νέος Αγών» της Καρδίτσας, 27 Ιουλίου
του 1956! Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
«Απογραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων θα διεξαχθή από την
1η Οκτωβρίου με απόφαση των υπουργών Συντονισμού και Οι-
κονομικών. Θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία διά την υπηρε-
σιακήν και προσωπικήν κατάσταση των εις ειδικά δελτία.
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ»!
Ε βέβαια, ως γνωστόν δεν υπάρχει παρθενογένεση.
Από το ‘56 την «ξεσήκωσαν» την απογραφή των δημοσίων
υπαλλήλων οι Κυβερνώντες και τη... φοβέρα. «Δεν θα πληρω-
θούν αν δεν απογραφούν». Απογραφείτε-απογραφείτε όλο και
κάτι θα μείνει που λέει ο λόγος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου